D-OB-INTER, PDC Sant Josep

Grups de treball:

  • Immigració
  • Convivència i salut

El passat dimecres 10 de març, al Centre cívic Mas Abelló, es va fer el primer taller de formació sobre hàbits alimentaris i salut física, emmarcat en el projecte del grup DOBINTER (Dones-Obesitat-INTERculturalitat).

Dolors Aguas, directora de programes de RELLSA, va desenvolupar l’activitat.

Responsables projecte:

  • Institut Català de la Salut
  • Regidoria d’esports i lleure
  • Pla comunitari St. Josep Obrer

Jornada d’avaluació transversal

El març de 2009 va començar l’avaluació transversal dels programes ubicats a territori que es desenvolupen des de la Direcció General d’Acció Comunitària de la Generalitat de Catalunya amb el suport i/o col·laboració dels ajuntaments. Els programes analitzats han estat: Xarxa Òmnia, Aprendre a Aprendre, Plans de Desenvolupament Comunitari i Mediació Sociocultural del Pla Integral del Poble Gitano. Ara, s’estan fent diferents trobades per explicar a les entitats que hi han participat els resultats de l’estudi.

El passat 4 de març al centre cívic de Camp Clar de Tarragona, es van presentar els resultats, conclusions i propostes de treball de l’avaluació transversal a les entitats del camp, que desenvolupen un o més dels programes. L’acte va estar presidit pel director general d’Acció Comunitària, Xavier Garriga i el director de serveis territorials del departament de governació i administracions publiques de Tarragona, Francesc Tarragona, i va aplegar a diversos agents implicats en el procés, com ara les entitats, càrrecs institucionals i els tècnics i tècniques comunitàries.

L’estudi destaca com a punts positius que les entitats desenvolupen activitats d’utilitat social i el fet que a la majoria d’elles participen persones de diversos orígens ètnics i geogràfics. Com a punts que es podrien millorar assenyala el diagnòstic de les necessitats i la col·laboració entre programes. Considera també que caldria fomentar la participació de persones de fora de l’entitat i el voluntariat. Afavorir la participació en xarxes i plataformes locals, estatals i europees; protegir i incentiva els recursos humans amb què es compta; i conscienciar sobre la necessitat dels voluntaris/àries serien les bones pràctiques i línies estratègiques d’actuació que caldria seguir, segons l’avaluació transversal.

Nou Bloc St. Josep Obrer en marxa


El Pla comunitari de St. Josep Obrer us convida a participar en aquest bloc, una nova eina que té la modesta pretensió d’enfortir la xarxa i que tots els actors que denvolupem les activitats en aquesta zona, puguem fer arribar la informació dels projectes i activitats a tota la comunitat.

Ara només depèn de nosaltres que aquest bloc tingui utilitat i que esdevingui l’eina d’informació comunitària que el barri es mereix.

Salut i ànims.