Emotiva’t

img-1405.jpg

PROJECTE NÚM.: 17
NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: EMOTIVA’T
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: Infants i docents

Sector temàtic: Desenvolupament emocional, convivència, valors

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Àrea de Benestar Social

Àmbit  Dinamització Comunitària i Cohesió Social

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Àrea de Benestar Social

Àmbit Dinamització Comunitària i Cohesió Social

Escola Rosa Sensat i escola Eduard Toda

CALENDARI: octubre a desembre de 2019
NOMBRE DE PARTICIPANTS: homes: 48 dones: 32
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Projecte de caire educatiu-preventiu centrat en una intervenció comunitària amb un grup diana dins els centres educatius.

Les intervencions s’han basat en el model d’intervenció bio-psico-social d’etiologia multifactorial on interaccionen aspectes físics, mentals, social i ambientals entre d’altres, promotors d’estils de vida saludables.

S’ha establert un treball directe amb els infants dins el grup classe però també amb els agents educatius perifèrics proporcionant estratègies per a la modificació de comportaments contraris a la convivència.

Objectiu:

Contribuir a la millora de la salut i competència emocional dels infants de 6è de primària.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Disseny i implementació de tallers preventius a l’escola Rosa Sensat i Eduard Toda.

Assessorament i intervenció sobre temes de competència socioemocional als equips docents dels dos centres de primària.

S’ha treballat l’empatia, l’autoestima, l’assertivitat, la relaxació, les habilitats socials i la resolució de conflictes.

A l’escola Rosa Sensat s’han realitzat 4 sessions.

A l’Eduard Toda s’han realitzat 3 sessions.

VALORACIÓ TÈCNICA:

La valoració general de l’alumnat i del professorat ha estat molt positiva. Van acceptar des del primer moment el recurs i els tècnics.

El professional que desenvolupa el projecte ha comptat amb el suport de l’educadora comunitària referent de les escoles fet que ha afavorit una major implicació de la comunitat educativa.