Paraules de Dones

Avui s’ha iniciat al barri Sant Josep Obrer el projecte Paraules de Dones, el curs es farà tots els dimarts de 9.30 a 11.00h a l’escola Rosa Sensat, te una durada de 5 mesos, fins el 17 de juny de 2014.

paraules de donesObjectius del projecte:

  • És un espai de trobada, conversa, intercanvi  de paraules i de relacions.
  • És un espai per promoure estratègies que afavoreixin que les dones puguin conciliar els seus temps personals amb els seus rols familiars.
  • Espai  on les/els professionals poden descobrir quines necessitats educatives tenen aquestes dones més enllà de l’ aprenentatge de la llengua i la lectoescriptura.
  • Espai per fomentar la cohesió social mitjançant la promoció i participació comunitària de dones en risc d’exclusió social
 Organitza:
  • Grup de treball de Convivència i Salut del Pla Comunitari
  • Regidoria de Convivència i Immigració
  • Regidoria de Serveis Socials
  • Escola Rosa Sensat