Al mes de juliol ALTERSUER. Activitats alternatives a l’oci juvenil

Des de la Regidoria de l”Esport, la Regidoria de Cultura i Joventut i el departament de Salut Pública amb la col·laboració i implicació d’altres departaments i regidories organitzem durant el mes de juliol activitats alternatives al consum de drogues en espais d’oci per aconseguir una responsabilitat d’actituds i comportaments saludables dels joves, per tal que aquests s’integrin en la seva vida diària.

Activitats escola Rosa Sensat

Activitat Lúdicoesportives, taller begudes saludables, Sex+Drugs i joc “La Teva Meta”

dies  3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19 i 20 de juliol

Més informació: Tel. 977 010 268 – info.altersuer@reus.cat

L’enllaç és:  http://www.reus.cat/sites/default/files/Fitxers/programa_Altersuer_2012.pdf