Consultori St. Josep Obrer

Les associacions de veïns dels barris St. Josep Obrer, Mas Abelló, Mas Pellicer i Mas Iglesies van recollir la inquietud dels usuaris del Centre d’Atenció Primària, situat al barri Sant Josep Obrer,  pel que fa a la continuïtat del servei després del parèntesi estiuenc.
 Per aquest motiu, van fer una recollida de signatures en suport del servei i van adreçar un escrit en quest sentit a les autoritats sanitàries catalanes.
 El director del Servei Territorial de Salut de Tarragona, Sr. Josep Mercadé, a respost comunicant la represa del servei a partir del 3 d’octubre; cosa que us transmetem amb satisfacció al temps que donem les gràcies a tots aquells que han participat signant la petició i als companys Isidre Font i Ricard Roselló que han participat activament en la recollida.
 
Adjt. Escrit del Servei Territorial de Salut escrit