MOSTRA FOTOGRÀFICA, AVV Mas Abelló

L’associació de veïns Mas Abelló, organitza un concurs de fotografies “La cara i la creu del barri”.

El concurs fotogràfic té com objectiu la participació dels veïns en els afers d’interès comú, a través de la imatge.

La tematica será el barri, les fotografies han de formar una parella que reculli, una, el mes valorat del barri i l’altra, el més indesitjable; a criteri del autor i amb el límit del respecte a la dignitat de les persones.

Bases concurs, pdf