3res Jornades de les Dues Ribes (5)

Dimarts 8 de juny

Debat sobre els drets humans al Marroc

20 h. Biblioteca Central Xavier Amorós (c/Escorxador 1)

Amb Yussuf Raissouni, president de la secció de Rabat de l’Associació Marroquí de Drets Humans (AMDH) i Karim Othmani del comitè de suport a l’AMDH de Barcelona.

Fundada l’any 1979 i independent de qualsevol organisme polític, actualment té constituïdes 72 seccions per tot el Marroc.

L’AMDH treballa per la preservació de la dignitat humana, el respecte de tots els drets humans en la seva universalitat i el seu caràcter global, i la protecció, defensa i promoció d’aquests drets.

Les seves finalitats són:

1. Donar a conèixer, difondre i educar en matèria de drets humans.

2. Treballar a favor de la ratificació per part del Marroc de tots els pactes internacionals relatius als drets humans, la integració de les seves disposicions en la legislació marroquina, l’adaptació d’aquesta a aquests pactes i la garantia del seu respecte.

3. Identificar, denunciar i condemnar tota violació dels drets humans i treballar per la seva desaparició.

4. Proporcionar la solidaritat i el suport necessari a les víctimes de les violacions dels drets humans.

3res Jornades de les Dues Ribes (4)

Diumenge 6 de juny

Representació de l’obra de teatre “Rosella”, sobre el nou codi de família del Marroc.

21 h. Jardins de l’IMAC (c/Sant Joan 27). Entrada gratuïta.

“Rosella” és una obra de teatre escrita i concebuda per la jove dramaturga marroquina Naima Zitan, que tracta de la Mudawana, el nou codi de família del Marroc. “Rosella” està produïda per Desenvolupament Comunitari, entenent el teatre com a eina de dinamització i sensibilització al voltant del col·lectiu marroquí a Catalunya. Els actors i actrius són joves catalans d’origen marroquí i també autòctons. L’obra està parlada en dariya o àrab marroquí i compta amb elements de suport en català, i a través d’ella es vol mostrar l’excel·lent producció teatral contemporània marroquina, apropar les comunitats marroquines de Catalunya al teatre, fomentar la relació entre joves actors teatrals catalans i marroquins, potenciar el teatre amb contingut social com a eina de dinamització comunitària i difondre una imatge molt més madura i complexa de la realitat sociocultural marroquina.

Els objectius didàctics i de caràcter social del projecte són els següents: Explicar d’una manera clara i simple les grans línies de les noves disposicions del codi de família, a les famílies marroquines residents a Catalunya; evitar les lectures errònies i les males interpretacions del codi de família per tal d’evitar tensions a les famílies; difondre la idea que la reforma del codi de família no significa una victòria de les dones pel damunt dels homes, o d’una ideologia determinada pel damunt d’una altra, sinó un èxit de tots/es els marroquins; i fer partícips a l’anomenada societat d’acollida catalana d’aquests importants canvis en matèria d’igualtat entre home i dona al Marroc, fomentant així la cohesió social.